Winter in Poperinge BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie Mijn noodplan

Vacatures

Kinderbegeleid(st)er (10.2017)

Kinderbegeleid(st)ers

(D1-D3) – verschillende regimes - contractueel

Poperinge biedt ruimte aan zo’n 20.000 inwoners en wil een uitnodigende en uitdagende stad zijn met ambitie. Samen met haar diensten, andere overheden en partners wil het stadsbestuur werk maken van een eigentijdse lokale overheid, met moderne en adequate dienstverlening, een aangename en verzorgde werk- en leefomgeving. Kortom, een Kei van een stad voor al haar inwoners en bezoekers.

Om deze doelstellingen te helpen realiseren, gaat het stadsbestuur over tot de aanwerving van een dynamische en gedreven kinderbegeleidsters (m/v) voor het aanleggen van een wervingsreserve.

Verwacht:

 • opvangen van kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar op voor- en naschoolse tijdstippen, op schoolvrije dagen en tijdens de vakantieperioden
 • omgaan met en begeleiden van kinderen - individueel en in groepsverband volgens de pedagogische visie van het initiatief voor buitenschoolse opvang
 • plannen, voorbereiden, begeleiden en evalueren van activiteiten
 • verzorgen van de oudercontacten tijdens de (dagelijkse) breng- en haalmomenten
 • verzorgen van het dagelijkse vieruurtje en bereiden van occasionele maaltijden
 • Eerste hulp bij kleine ongevallen bieden.
 • Verzorgende taken omtrent toiletbezoek en hygiëne.
 • Openstaan voor vorming (zowel pedagogisch, creatief en EHBO)

Biedt:

 • Contractuele tewerkstelling
 • Tijdregeling: verschillende regimes
 • Boeiende en afwisselende job, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en gunstig vakantiestelsel.

Solliciteren:

Wenst u zich kandidaat te stellen, stuur dan uw sollicitatiebrief, samen met uw curriculum vitae en een kopie van de vereiste diploma’s/attesten op aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 8970 Poperinge uiterlijk op 27 oktober 2017.

U kan uw kandidatuur indienen:

- ofwel per aangetekende brief (de poststempel geldt als bewijs),

- ofwel bezorgt u uw kandidatuur per e-mail t.a.v. personeel@poperinge.be

- ofwel geeft u uw brief af aan de onthaalbalie van het stadhuis tegen bericht van ontvangst.

U ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van uw kandidatuur.


Meer info :

Meer informatie kan je ook terugvinden in de informatiebundel in bijlage.

Wilt u na het lezen van de informatiebundel nog meer weten over de inhoud van deze job, wat we van hem/haar verwachten, welke uitdagingen hem/haar te wachten staan ? Neem gerust contact op met de personeelsdienst (Christophe Raes - 057/34 66 84 – personeel@poperinge.be).

Aantal vacatures: 1


Meer Info & bijlagen

Kinderbegeleid(st)er - infobundel - 669 Kb Kinderbegeleid(st)er - infobundel 669 Kb

Blijf op de hoogte

Ik wens op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures van de stad Poperinge binnen deze afdelingen:

PrivacystatementIk ga akkoord met het Privacy Statement (Klik hier voor het privacy-statement.)