Poperinge, kei van een stad
BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Vacatures

Beleidsco÷rdinator Ruimtelijke, Milieu- & NatuurOntwikkeling (08.2017)

1 Beleidscoördinator Ruimtelijke, Milieu- & NatuurOntwikkeling

(A4a- A4b) – voltijds (38/38ste) - statutair

Poperinge biedt ruimte aan zo’n 20.000 inwoners en wil een uitnodigende en uitdagende stad zijn met ambitie. Samen met haar diensten, andere overheden en partners wil het stadsbestuur werk maken van een eigentijdse lokale overheid, met moderne en adequate dienstverlening, een aangename en verzorgde werk- en leefomgeving. Kortom, een Kei van een stad voor al haar inwoners en bezoekers.

Om deze doelstellingen te helpen realiseren, gaat het stadsbestuur over tot de aanwerving van een dynamische en gedreven Beleidscoördinator RMNO (m/v):

Verwacht:

  • Verantwoordelijk voor de algemene leiding en coördinatie van het beleidsdomein RMNO (diensten Omgeving, Wonen, Mobiliteit en Ondernemen).
  • Formuleren van beleidsvoorstellen en beleidsondersteunend onderzoek naar aanleiding van vragen van het schepencollege en de stadssecretaris m.b.t. het toegewezen beleidsdomein.
  • Verantwoordelijk voor de opmaak, evaluatie en bijsturing van het personeelsbehoeftenplan.
  • Periodieke rapportering aan het managementteam.
  • Over minimaal 3 jaar (binnen een periode van 6 jaar voorafgaand aan de openverklaring) relevante beroepservaring beschikken in een functie op A-niveau in de privé-sector of bij een openbaar bestuur.
  • Slagen voor de selectieprocedure.

De uitgebreidere aanwervingsvoorwaarden staan vermeld in de informatiebundel in bijlage.

Biedt:

  • Statutaire tewerkstelling
  • Tijdregeling: voltijds (38/38ste)
  • Boeiende en afwisselende job, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en gunstig vakantiestelsel.

Solliciteren:

Wenst u zich kandidaat te stellen, stuur dan uw sollicitatiebrief, samen met uw curriculum vitae en een kopie van de vereiste diploma’s/attesten op aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 8970 Poperinge uiterlijk op 15 augustus 2017.

U kan ervoor opteren om uw kandidatuur schriftelijk in te dienen:

- ofwel per aangetekende brief (de poststempel geldt als bewijs),

- ofwel bezorgt u uw kandidatuur per e-mail t.a.v. personeel@poperinge.be

- ofwel geeft u uw brief af aan de onthaalbalie van het stadhuis tegen bericht van ontvangst.

U ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van uw kandidatuur.


Meer info :

Meer informatie kan je ook terugvinden in de informatiebundel in bijlage.

Wilt u na het lezen van de informatiebundel nog meer weten over de inhoud van deze job, wat we van hem/haar verwachten, welke uitdagingen hem/haar te wachten staan ? Neem gerust contact op met de personeelsdienst (057/34 66 84 – personeel@poperinge.be).

Aantal vacatures: 1


Meer Info & bijlagen

Infobundel - Beleidsco÷rdinator RMNO - 321 Kb Infobundel - Beleidsco÷rdinator RMNO 321 Kb

Blijf op de hoogte

Ik wens op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures van de stad Poperinge binnen deze afdelingen:

PrivacystatementIk ga akkoord met het Privacy Statement (Klik hier voor het privacy-statement.)