Poperinge stopt met roken BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Belastingen

Er bestaan verschillende soorten belastingen:

  • Belastingen aanvullend op belastingen, bepaald door de hogere overheid (aanvullende personenbelasting, opcentiemen op de onroerende voorheffing).
  • Gemeentelijke belastingen: er zijn zowel belastingen voor burgers (bvb. algemene gemeentebelasting, belasting op leegstand, belasting op tweede verblijven,...) als belastingen specifiek voor bedrijven (bvb. algemene gemeentebelasting bedrijven, belasting op het verstrekken van logies, belasting op nachtwinkels en belwinkels,...).
 

Meer Info & bijlagen

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - 19 Kb Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 19 Kb
Administratieve stukken - 42 Kb Administratieve stukken 42 Kb
Afkoppeling hemelwater - 162 Kb Afkoppeling hemelwater 162 Kb
Algemene gemeentebelasting (vanaf 2017) - 24 Kb Algemene gemeentebelasting (vanaf 2017) 24 Kb
Algemene gemeentebelasting bedrijven - 30 Kb Algemene gemeentebelasting bedrijven 30 Kb
Inname openbaar domein - 25 Kb Inname openbaar domein 25 Kb
**Aanvraagformulier inname openbare weg en verkeerssignalisatie** - 147 Kb **Aanvraagformulier inname openbare weg en verkeerssignalisatie** 147 Kb
Inrichtingen met specifieke hinder - impact op de omgeving - 58 Kb Inrichtingen met specifieke hinder - impact op de omgeving 58 Kb
**Aangifteformulier bankinstellingen** - 13 Kb **Aangifteformulier bankinstellingen** 13 Kb
**Aangifteformulier masten en pylonen 2016** - 73 Kb **Aangifteformulier masten en pylonen 2016** 73 Kb
**Aangifteformulier masten en pylonen2017** - 73 Kb **Aangifteformulier masten en pylonen2017** 73 Kb
**Aangifteformulier brandstofverdelingsapparaten** - 10 Kb **Aangifteformulier brandstofverdelingsapparaten** 10 Kb
Leegstand - 99 Kb Leegstand 99 Kb
Leegstand (vanaf 2017) - 99 Kb Leegstand (vanaf 2017) 99 Kb
Logiesbelasting - 49 Kb Logiesbelasting 49 Kb
Nachtwinkels en belwinkels - 258 Kb Nachtwinkels en belwinkels 258 Kb
**Aangifteformulier nachtwinkels** - 11 Kb **Aangifteformulier nachtwinkels** 11 Kb
Niet-bebouwde gronden en percelen - 273 Kb Niet-bebouwde gronden en percelen 273 Kb
Onbewoonbare, ongeschikte, verwaarloosde, leegstaande woningen  (vanaf 1 mei 2017) - 138 Kb Onbewoonbare, ongeschikte, verwaarloosde, leegstaande woningen (vanaf 1 mei 2017) 138 Kb
Opcentiemen leegstaande bedrijfsgebouwen - 19 Kb Opcentiemen leegstaande bedrijfsgebouwen 19 Kb
Opcentiemen onroerende voorheffing - 19 Kb Opcentiemen onroerende voorheffing 19 Kb
Promotiebijdrage winkelvloeroppervlakte - 51 Kb Promotiebijdrage winkelvloeroppervlakte 51 Kb
Recyclagepark (vanaf 2017) - 42 Kb Recyclagepark (vanaf 2017) 42 Kb
Terrassen, verkoopautomaten, publiciteits- en aanhangwagens - 44 Kb Terrassen, verkoopautomaten, publiciteits- en aanhangwagens 44 Kb
Tweede verblijven - 53 Kb Tweede verblijven 53 Kb
**Aangifteformulier tweede verblijven** - 17 Kb **Aangifteformulier tweede verblijven** 17 Kb
Verkrotting gebouwen - woningen - 35 Kb Verkrotting gebouwen - woningen 35 Kb
Verspreiding reclamedrukwerk - 176 Kb Verspreiding reclamedrukwerk 176 Kb
Verspreiding reclamedrukwerk (vanaf 2017) - 33 Kb Verspreiding reclamedrukwerk (vanaf 2017) 33 Kb
**Aangifteformulier drukwerk** - 317 Kb **Aangifteformulier drukwerk** 317 Kb