Winter in Poperinge BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie Mijn noodplan

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's)

BPA’s zijn een verfijning van het gewestplan.

Alle BPA’s worden stelselmatig vervangen door Ruimtelijke Uitvoeringsplannen(RUP’s).

De BPA’s op het grondgebied van Poperinge zijn raadpleegbaar bij het de Dienst Ruimtelijke Ordening.