Winter in Poperinge BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie Mijn noodplan

Subsidies ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie in de woonkernen

De gemeenteraad keurde einde november 2015  een nieuw gemeentelijk subsidiereglement goed voor ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie in de woonkernen. Hoofddoel van het subsidiereglement is het economisch leven in de stadskern en de dorpskernen nieuw leven in te blazen.

De nieuwe regelgeving valt uiteen in vier delen en vormt een krachtige combinatie van evenveel subsidies.

  1. In het bijzonder wil het beleid met de maatregelen starters steunen (subsidie 1),
  2. herlokalisaties bevorderen om het winkellint meer aansluitend te maken (subsidie 2)
  3. de publieksruimten van horecazaken moderniseren en opwaarderen (subsidie 3) en
  4. de digitalisering van de lokale handel steunen (subsidie 4).

Meer info in de volledige regelgeving als bijlage.

 

Meer Info & bijlagen

Subsidiereglement ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie in de woonkernen - 349 Kb Subsidiereglement ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie in de woonkernen 349 Kb