BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie Bier & Hoppefeesten

Verklaringen van openbaar nut

Hieronder vind je een overzicht van de lopende openbare onderzoeken in het kader van verklaringen van openbaar nut.