BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

MER en screeningsnota

Hier vind je een overzicht van de lopende openbare onderzoeken voor Milieueffectenrapporten en MER-screeningsnota’s. Ook de info over de procedures voor het indienen van bezwaren en opmerkingen staat hier.

Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen: openbaar onderzoek

Het huidige uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen loopt af eind 2015. Samen met de VVSG, Interafval, FEBEM en andere actoren in de afval- en materialensector werkte de OVAM het voorbije jaar aan een nieuw Uitvoeringsplan voor huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval.

Het ontwerpplan en het goedgekeurde Plan-MER en een samenvattende brochure is ter inzage op de omgevingsdienst, Veurnestraat 55, 8970 Poperinge.

Het openbaar onderzoek loopt tot en met 10 maart 2016.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, Ontwerp Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Screeningsnota 'herziening van het RUP dorpskern Watou' raadpleegbaar

In het kader van de opmaak van de herziening van het RUP dorpskern Watou werd een screeningsnota opgemaakt. Deze screeningsnota heeft ervoor gezorgd dat de dienst MER op 9 februari 2017 besloten heeft dat het plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is. De screeningsnota en het besluit van de dienst MER kan hieronder geraadpleegd worden, evenals bij de Omgevingsdienst van de stad (Veurnestraat 55) en op de website van de Dienst MER (www.mervlaanderen.be) ingekeken worden.

 

Meer Info & bijlagen

Screeningsnota herziening RUP dorpskern Watou - 1.2 Mb Screeningsnota herziening RUP dorpskern Watou 1.2 Mb
Besluit herziening RUP dorpskern Watou - 537 Kb Besluit herziening RUP dorpskern Watou 537 Kb