BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie Bier & Hoppefeesten

Bodem- en mestontledingen

Poperinge ondersteunt de landbouw door onder bepaalde voorwaarden een premie toe te kennen voor het uitvoeren van bodem- en mestontleding op landbouwgronden. Deze premie heeft tot doel:

  • de structuur van de landbouwgrond in stand te houden en te verbeteren;
  • de humustoestand van de landbouwgrond in stand te houden en te verbeteren;
  • de uitspoeling van meststoffen te beperken en te voorkomen.

Het volledige subsidiereglement voor het uitvoeren van bodem- en mestontleding vind je onderaan deze pagina. Voor meer informatie en aanvragen kun je terecht bij de dienst landbouw.

 

Meer Info & bijlagen

Subsidiereglement bodem- en mestontledingen - 21 Kb Subsidiereglement bodem- en mestontledingen 21 Kb
Aanvraagformulier - 154 Kb Aanvraagformulier 154 Kb