BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie Bier & Hoppefeesten

Geluidsnormen

Wanneer je een feestje of ander evenement organiseert, licht je best altijd even de buren in over eventuele geluidsoverlast.

Daarnaast moet je bij het spelen van elektronisch versterkte muziek steeds de Vlarem-regelgeving respecteren. Vlarem deelt de muziekactiviteiten in drie categorieën in:

  • max. 85 dB(A) LAeq, 15 min
  • max. 95 dB(A) LAeq, 15 min (verplichte meting van het geluidsniveau)
  • max. 100 dB(A) LAeq, 60 min (verplichte meting en registratie van het geluidsniveau + uitdelen van gratis oordoppen aan deelnemers/bezoekers)

Om te weten in welke categorie de zaal of het gebouw waar je elektronisch versterkte muziek wenst te spelen, ingedeeld is, neem je best contact op met de eigenaar van de zaal of, voor stadsgebouwen, met de milieudienst van de stad.

Je kunt ook een gemotiveerde afwijking op de geluidsnormen aanvragen aan het college van burgemeester en schepenen. Dit kun je eenvoudig doen door het gewenste geluidsniveau aan te kruisen in het meldingsformulier. Je wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het college.

 

Foto's

  • Schema geluidsnormen