Tournée Minérale BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening

In Poperinge zijn er 3 jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening.
Dit zijn verenigingen die hun werking vooral toespitsen op het beoefenen van één of andere kunstvorm zoals bijvoorbeeld zang, muziek, toneel,...