Tournée Minérale BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Ruimtelijk structuurplan

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopend over het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan is momenteel in herziening. Op de website van de provincie West-Vlaanderen kan je meer informatie vinden over de herziening van het PRS.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt momenteel grondig herzien onder de naam ‘Beleidsplan Ruimte’. Op de website 'Ruimte Vlaanderen' kan je meer informatie vinden over het Beleidsplan Ruimte.

 

Op deze pagina