BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie Bier & Hoppefeesten

Kids-ID

Wat?

 • De kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan twaalf.
 • De kids-ID doet dienst als officieel reisdocument voor kinderen.
 • Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de kids-ID gebruiken om zich te identificeren op het internet.
 • Via het systeem 'Hallo ouders' kunnen ouders zeven persoonlijke telefoonnummers verbinden aan de kids-ID van hun kind.
 • De kids-ID blijft drie jaar geldig.
 • Bijkomende info: www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/kids-id/

Wie?

 • De kids-ID is bestemd voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Hoe?

 • Voor de aanvraag komt één van de ouders of voogd samen met het kind naar het loket Bevolking op de dienst Burgerzaken in het administratief centrum, te bereiken via de binnenkoer van het stadhuis (tijdens de openingsuren).
 • Aangezien de productie van een kids-ID 3 tot 6 weken in beslag neemt, kom je best ruim voor de aanvang van je reis.
 • De ouder of voogd dient in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart, een pasfoto (met witte achtergrond, gemaakt door een beroepsfotograaf) van het kind.

Wanneer afhalen?

 • De ouder of de voogd kan de kids-ID komen afhalen aan het loket Bevolking op de dienst Burgerzaken nadat hij of zij de PIN -en PUK-code heeft ontvangen.
 • Breng de codes mee bij de afhaling!

Wat bij verlies van PIN- en PUK-code?

Zie e-ID.

Wat bij verlies of diefstal?

 • Je dient het verlies of de diefstal van de kids-ID aan te geven in het stadhuis.
 • Je hoeft niet naar de politie te gaan.

Kostprijs?

 • Gewone procedure: €7
 • Dringende procedure: €115
 • Zeer dringende procedure: €180
 • Voor dringende of zeer dringende kidID's die gelijktijdig worden aangevraagd voor kinderen van hetzelfde gezin en dus op hetzelfde adres zijn ingeschreven, is de kostprijs vanaf de tweede kidsID €50.
 

Op deze pagina

Aanverwante Info