Stappenclash 1 Fietslabelen Senior Games Poperinge Hartveilig: gratis opleiding reanimeren en defibrilleren

Gemeenteraad

De belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad zijn:

  • Het bepalen van het beleid van de gemeente door het vaststellen van algemene regels;
  • Het vaststellen van de diverse gemeentelijke reglementen (o.m. met betrekking tot het gemeentelijk beleid, belastingen, retributies, inwendig bestuur,...);
  • Het vaststellen van de budgetten, meerjarenplannen, jaarrekeningen, ...

De gemeenteraad van Poperinge bestaat uit 25 stemgerechtigde leden, onder wie de burgemeester en 5 schepenen. De OCMW-voorzitter is lid van de gemeenteraad én het schepencollege met raadgevende stem.

De gemeenteraad vergadert minstens 10 keer per jaar. De zittingen vinden telkens plaats op de laatste maandag van de maand in de nieuwe raadszaal van het gerenoveerde stadhuis. Start om 20 u. De zittingen zijn openbaar (behalve bij aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken) en kunnen door elke inwoner bijgewoond worden.

Planning gemeenteraadscommissies + gemeenteraden 2017 (onder voorbehoud van latere wijzigingen):

Maand Gemeenteraadscommissies Gemeenteraad
Januari 23/01 en 24/01 30/01
Februari 20/02 en 21/02 27/02
Maart 20/03 en 21/03 27/03
April      18/04 en 19/04 (*) 24/04
Mei 15/05 en 16/05 22/05
Juni 12/06 en 13/06 19/06
Juli / /
Augustus 21/08 en 22/08 28/08
September 18/09 en 19/09 25/09
Oktober 23/10 en 24/10 30/10
November 20/11 en 21/11 27/11
December 11/12 en 12/12 18/12

(*) Dinsdag en woensdag (17/04: Paasmaandag)

 

Meer Info & bijlagen

Verslag gemeenteraad 30-11-2015 - 1008 Kb Verslag gemeenteraad 30-11-2015 1008 Kb
Verslag gemeenteraad 21-12-2015 - 659 Kb Verslag gemeenteraad 21-12-2015 659 Kb
Verslag gemeenteraad 25-01-2016 - 252 Kb Verslag gemeenteraad 25-01-2016 252 Kb
Verslag gemeenteraad 29-02-2016 - 497 Kb Verslag gemeenteraad 29-02-2016 497 Kb
Verslag gemeenteraad 04-04-2016 - 381 Kb Verslag gemeenteraad 04-04-2016 381 Kb
Verslag gemeenteraad 02-05-2016 - 322 Kb Verslag gemeenteraad 02-05-2016 322 Kb
Verslag gemeenteraad 30-05-2016 - 1003 Kb Verslag gemeenteraad 30-05-2016 1003 Kb
Verslag gemeenteraad 28-06-2016 - 564 Kb Verslag gemeenteraad 28-06-2016 564 Kb
Verslag gemeenteraad 29-08-2016 - 1.1 Mb Verslag gemeenteraad 29-08-2016 1.1 Mb
Verslag gemeenteraad 26-09-2016 - 569 Kb Verslag gemeenteraad 26-09-2016 569 Kb
Verslag gemeenteraad 24-10-2016 - 2.3 Mb Verslag gemeenteraad 24-10-2016 2.3 Mb
Verslag gemeenteraad 28-11-2016 - 930 Kb Verslag gemeenteraad 28-11-2016 930 Kb
Verslag gemeenteraad 19-12-2016 - 885 Kb Verslag gemeenteraad 19-12-2016 885 Kb
Verslag gemeenteraad 30-01-2017 - 223 Kb Verslag gemeenteraad 30-01-2017 223 Kb
Verslag gemeenteraad 27-02-2017 - 559 Kb Verslag gemeenteraad 27-02-2017 559 Kb
Agenda gemeenteraad 24-04-2017 - 18 Kb Agenda gemeenteraad 24-04-2017 18 Kb

Nuttige adressen

Gemeenteraad
Jean Marie Blondeel Mail
Marjan Chapelle Mail
Bert Costenoble Mail
Stéphanie De Maesschalck Mail
Christof Dejaegher Mail
Jan Derycke Mail
Stefaan Derycke Mail
Ben Desmyter Mail
Marc Devos Mail
Geert Ganne Mail
Sabien Lahaye-Battheu Mail
Pascal Lapanne Mail
Isabel Lebbe (Voorzitter OCMW) Mail
Danny Lefebvre Mail
Johan Lefever Mail
Myriam Maes Mail
Pieter Marchand Mail
Danny Nolf Mail
Kris Notebaert Mail
Christophe Oreel (Secretaris stad en ocmw) Mail
Els Sticker Mail
Marie-Claire Tylleman Mail
Jan Van Bruwaene Mail
Martine Vanbrabant Mail
Loes Vandromme Mail
Jurgen Vanlerberghe Mail
Chantal Vanzieleghem Mail

Foto's

  • Gemeenteraad - GR