Stadspark
Memoires van een meeloper Vlaamse Week tegen Pesten

Vacature Beleidsco÷rdinator RMNO (M/V)

Het volledige vacaturebericht vind je op www.poperinge.be/vacatures.

Kandidaten moeten o.a. aan volgende verwachtingen voldoen:

  • Verantwoordelijk voor de algemene leiding en coördinatie van het beleidsdomein RMNO (diensten Omgeving, Wonen, Mobiliteit en Ondernemen).
  • Formuleren van beleidsvoorstellen en beleidsondersteunend onderzoek naar aanleiding van vragen van het schepencollege en de stadssecretaris m.b.t. het toegewezen beleidsdomein.
  • Verantwoordelijk voor de opmaak, evaluatie en bijsturing van het personeelsbehoeftenplan.
  • Periodieke rapportering aan het managementteam.
  • Over minimaal 3 jaar (binnen een periode van 6 jaar voorafgaand aan de openverklaring) relevante beroepservaring beschikken in een functie op A-niveau in de privé-sector of bij een openbaar bestuur.
  • Slagen voor de selectieprocedure.

De uitgebreidere aanwervingsvoorwaarden staan vermeld in de informatiebundel op de vacaturepagina van de stadswebsite.

Kandidaten kunnen solliciteren tot uiterlijk 14 maart 2017.

  • Vacature Beleidsco÷rdinator RMNO (M/V) - vacature

Meer Info & bijlagen

Vacaturebericht Beleidsco÷rdinator RMNO - 638 Kb Vacaturebericht Beleidsco÷rdinator RMNO 638 Kb
Terug naar nieuws