Helleketelbos
Poperinge stopt met roken BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Zone 30 dorpskern Watou

In de dorpskern van Watou werd recent een ruime vaste zone 30 ingevoerd. In deze zone werden de volgende straten opgenomen:

 • Blauwhuisstraat;
 • Douvieweg (van Plokkersheem tot Watouplein);
 • Kapelaanstraat;
 • Kasteelstraat;
 • Kerkhofstraat;
 • Kleine Markt;
 • Moenaardestraat (van Watouplein tot Winnezelestraat);
 • Steenvoordestraat (van Trappistenweg tot Watouplein);
 • Vijfhoekstraat;
 • Watouplein;
 • Winnezelestraat (van Moenaardestraat tot OC De Bollaard en KSA).

Deze aanpassing sluit aan bij de door de gemeenteraad goedgekeurde actieplannen voor het SAVE-charter en het burgemeestersconvenant. Daarnaast biedt een dergelijke vaste zone 30 de volgende voordelen:

 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid, met name voor voetgangers en fietsers;
 • Minder lawaai, uitlaatgassen en fijn stof door autoverkeer;
 • Rijden via de dorpskern wordt minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer en sluipverkeer;
 • Het creëren van een aangenamere woon- en leefomgeving.
 • Zone 30